Článek ve sborníku konference

KUBÍČEK Radek a ZEMČÍK Pavel. Balloon Envelope Cut Layout Algorithm. In: Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 213-217. ISBN 978-80-214-4080-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Balloon Envelope Cut Layout Algorithm
Název (cs):Algoritmus pro návrh střihu obalu horkovzdušného balónu
Strany:213-217
Sborník:Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010
Konference:Student EEICT 2010
Řada knih:Volume 5
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-214-4080-7
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
URL:http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2010/sbornik/03-Doktorske_projekty/08-Grafika_a_multimedia/02-ikubicek.pdf [PDF]
Klíčová slova
horkovzdušný balón, rozbalování ploch, rozvinování ploch, numerické metody, částicový systém, teselace
Anotace
Oblast počítačové grafiky v kombinaci s pokročilými numerickými metodami může pomoci s vylepšením mnoha produktů z rozličných oblastí. Jedním nepříliš prozkoumaným příkladem je návrh horkovzdušných balónů. K tomu se využívá moderních CAD nástrojů. Nicméně návrh 3D tvaru, ač se jedná o klíčovou součást, zdaleka není konečným krokem celého procesu. Příprava střihového návrhu na látku založeného na 3D tvaru, složitý proces ovlivňující kriticky kvalitu výsledku, je stále prováděno ve většině případů ručně nebo s využitím jednoduchých nástrojů. Tento článek popisuje problematiku automatické přípravy střihového návrhu založené na 3D tvaru a vlastnostech použité látky využívající počítačové grafiky a pokročilých numerických metod.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Radek Kub{\'{i}}{\v{c}}ek and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {Balloon Envelope Cut Layout Algorithm},
  pages = {213--217},
  booktitle = {Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010},
  series = {Volume 5},
  year = 2010,
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {Brno University of Technology},
  ISBN = {978-80-214-4080-7},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9429}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https