Článek ve sborníku konference

KADÁK Michal, KUNOVSKÝ Jiří a ŠÁTEK Václav. Stiffness and Algebraic Manipulations in Electronic Circuits Simulations. In: Proceedings of The 2010 International Congress on Computer Applications and Computational Science. Singapore: International Research Alliance for Science and Technology, 2010, s. 4. ISBN 978-981-08-6846-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Stiffness and Algebraic Manipulations in Electronic Circuits Simulations
Název (cs):Tuhé systémy a algebraické výpočty v elektrických obvodech
Strany:4
Sborník:Proceedings of The 2010 International Congress on Computer Applications and Computational Science
Konference:The 2010 International Congress on Computer Applications and Computational Science
Místo vydání:Singapore, MY
Rok:2010
ISBN:978-981-08-6846-8
Vydavatel:International Research Alliance for Science and Technology
Klíčová slova
Taylor series method; parasitic capacitance; differential
equations; stiff systems
Anotace
Článek popisuje metodu modelování a řešení elektrických obvodů pomocí soustav diferenciálních rovnic s využitím parazitních kapacit. Odpadnou komplikované algebraické úpravy.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Kad{\'{a}}k and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Kunovsk{\'{y}} and V{\'{a}}clav {\v{S}}{\'{a}}tek},
   title = {Stiffness and Algebraic Manipulations in
	Electronic Circuits Simulations},
   pages = 4,
   booktitle = {Proceedings of The 2010 International Congress on Computer
	Applications and Computational Science},
   year = 2010,
   location = {Singapore, MY},
   publisher = {International Research Alliance for Science and Technology},
   ISBN = {978-981-08-6846-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9430}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.48.224
Přepnout na https