Článek v časopise

STRNADEL Josef. Návrh časově kritických systémů II: úlohy reálného času. Automa. 2010, roč. 2010, č. 12, s. 18-19. ISSN 1210-9592.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Návrh časově kritických systémů II: úlohy reálného času
Název (en):Design of Time-Critical Systems II: Real-Time Tasks
Strany:18-19
Místo vydání:CZ
Rok:2010
Časopis:Automa, roč. 2010, č. 12, CZ
ISSN:1210-9592
URL:http://automa.cz/navrh-casove-kritickych-systemu-ii:-ulohy-realneho-casu-42455.html [HTML]
URL:http://automa.cz/res/pdf/42455.pdf [PDF]
Klíčová slova
task, periodic, aperiodic, sporadic, priority, deadline, execution time, worst-case, schedule, scheduler, preemption
Anotace
V článku jsou přehledově shrnuty základní pojmy související s modelem a parametry RT úloh, uspořádáním jejich výpočtů v čase, vizualizací plánu a rozdílem mezi preemptivním a nepreemptivním přístupem k plánování.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Josef Strnadel},
   title = {N{\'{a}}vrh {\v{c}}asov{\v{e}} kritick{\'{y}}ch
	syst{\'{e}}m{\r{u}} II: {\'{u}}lohy
	re{\'{a}}ln{\'{e}}ho {\v{c}}asu},
   pages = {18--19},
   journal = {Automa},
   volume = 2010,
 number = 12,
   year = 2010,
   ISSN = {1210-9592},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9434}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76
Přepnout na https