Článek ve sborníku konference

MARVAN Aleš, HÁJEK Josef, VÁŇA Jan, DVOŘÁK Radim a DRAHANSKÝ Martin. Scanning and Measuring Device for Diagnostic of Barrel Bore. In: Signal Processing and Multimedia 2010. Jeju Island: Springer Verlag, 2010, s. 24-29. ISBN 978-3-642-17640-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Scanning and Measuring Device for Diagnostic of Barrel Bore
Název (cs):Zařízení na diagnostiku vývrtu hlavně
Strany:24-29
Sborník:Signal Processing and Multimedia 2010
Konference:Security Technology 2010
Místo vydání:Jeju Island, KR
Rok:2010
ISBN:978-3-642-17640-1
DOI:10.1007/978-3-642-17641-8_4
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
robot, vývrt, hlavně, děla, diagnostika
Anotace
Článek rozebírá návrh, mechanické konstrukci, elektroniky a softwaru pro robota na diagnostiku hlavní o průměru od 120 mm do 155 mm. Toto zařízení je určeno primárně pro experimentální výzkum a verifikaci navržených metod a technik pro diagnozu hlavně děla. V článku je pojednáno o návrhu senzorického systému a softwaru, problému zpracování obrazu a rekonstrukce obrazu získaného z povrchu hlavně.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ale{\v{s}} Marvan and Josef H{\'{a}}jek and Jan
	V{\'{a}}{\v{n}}a and Radim Dvo{\v{r}}{\'{a}}k and
	Martin Drahansk{\'{y}}},
  title = {Scanning and Measuring Device for Diagnostic of
	Barrel Bore},
  pages = {24--29},
  booktitle = {Signal Processing and Multimedia 2010},
  year = 2010,
  location = {Jeju Island, KR},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-17640-1},
  doi = {10.1007/978-3-642-17641-8_4},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9436}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https