Článek v časopise

DOLEŽEL Michal, LODROVÁ Dana, BUSCH Christoph a DRAHANSKÝ Martin. Segmentation Procedure for Fingerprint Area Detection in Image Based on Enhanced Gabor Filtering. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology. Daedoek: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 39-50. ISSN 1976-118X.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Segmentation Procedure for Fingerprint Area Detection in Image Based on Enhanced Gabor Filtering
Název (cs):Segmentační procedura pro detekci oblasti otisku prstu v obraze založená na rozšířeném Gaborově filtrování
Strany:39-50
Kniha:International Journal of Bio-Science and Bio-Technology
Místo vydání:Daedoek, KR
Rok:2010
Časopis:International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, roč. 2010, č. 3, Daedoek, KR
ISSN:1976-118X
Klíčová slova
otisky prstů, detekce oblasti otisku, testování sémantické shody, segmentace, Gaborovy filtry
Anotace
Tento článek popisuje detailní popis segmentační procedury sloužící k detekci oblasti otisku prstu v obraze v digitálních snímcích. Cílem této procedury je s vysokou přesností určit oblast otisku prstu a oddělit ji od pozadí obrazu. Vysoká přesnost detekce oblasti je důležitá nejen pro úspěšný prodej algoritmů pro extrakci markantů, ale i pro účely testování sémantické shody u otisků prstů popsané v nově vzniklém mezinárodním standardu.

Naše segmentační procedura byla navržena pro přímé použití v praxi. Proto jsme se zaměřili na otisky skenované ze skutečných daktyloskopických karet. Tyto otisky pocházejí z databáze Ground Truth Database of fingerprints (část databáze GTD původně pochází z databází NIST SD14 a SD29). Naše procedura se musela vyrovnat s typickými problémy, jako jsou tištěné či vpisované poznámky, čáry či šum nacházející se v pozadí otisku nebo vedoucí přímo přes vlastní otisk. Náš přístup byl porovnán se třemi dalšími metodami a poskytuje značně lepší výsledky než nejlepší z porovnávaných metod.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Michal Dole{\v{z}}el and Dana Lodrov{\'{a}} and
	Christoph Busch and Martin Drahansk{\'{y}}},
  title = {Segmentation Procedure for Fingerprint Area
	Detection in Image Based on Enhanced Gabor
	Filtering},
  pages = {39--50},
  booktitle = {International Journal of Bio-Science and Bio-Technology},
  journal = {International Journal of Bio-Science and Bio-Technology},
  volume = 2010,
 number = 3,
  year = 2010,
  location = {Daedoek, KR},
  ISSN = {1976-118X},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9439}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https