Článek v časopise

DRAHANSKÝ Martin, BŘEZINOVÁ Eva, LODROVÁ Dana a ORSÁG Filip. Fingerprint Recognition Influenced by Skin Diseases. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology. Daedoek: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2010, roč. 3, č. 4, s. 11-22. ISSN 1976-118X.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Fingerprint Recognition Influenced by Skin Diseases
Název (cs):Rozpoznávání otisků prstů ovlivněné kožními nemocemi
Strany:11-22
Místo vydání:KR
Rok:2010
Časopis:International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, roč. 3, č. 4, Daedoek, KR
ISSN:1976-118X
Klíčová slova
rozpoznávání otisků prstů, onemocnění kůže, dermatologie, papilární linie, biometrie
Anotace
Tento článek je věnován různým nemocem kůže na bříšku prstu, které mají dopad na proces získání a zpracování otisku prstu. Existuje mnoho lidí, kteří trpí těmito dermatologickými onemocněními, a jsou tím pádem vyloučeni z množiny uživatelů biometrického systému. Rozdělení onemocnění kůže je provedeno z lékařského pohledu. Za klasifikací následuje popis získaných obrázků z pohledu digitálního zpracování.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}} and Eva
	B{\v{r}}ezinov{\'{a}} and Dana Lodrov{\'{a}} and
	Filip Ors{\'{a}}g},
   title = {Fingerprint Recognition Influenced by Skin
	Diseases},
   pages = {11--22},
   journal = {International Journal of Bio-Science and Bio-Technology},
   volume = 3,
 number = 4,
   year = 2010,
   ISSN = {1976-118X},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9446}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https