Článek ve sborníku konference

BARTOŇ Radek, KRŠEK Přemysl, ŠPANĚL Michal, ŠVUB Miroslav, ŠTANCL Vít a VAĎURA Jiří. Virtual Collaborative Environment for Radiological 3D Consultations. In: 5th Cairo International Biomechanical Engineering Conference. Cairo, 2011, s. 50-54. ISBN 978-1-4244-7169-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Virtual Collaborative Environment for Radiological 3D Consultations
Název (cs):Virtuální kolaborativní prostředí pro radiologické 3D konzultace
Strany:50-54
Sborník:5th Cairo International Biomechanical Engineering Conference
Konference:Cairo International Conference on Biomedical Engineering 2010
Místo vydání:Cairo, EG
Rok:2011
ISBN:978-1-4244-7169-0
Klíčová slova
collaboration; network; CT; MR; volume data; 3D models; medical
Anotace
Článek se věnuje problematice síťového konzultačního kolaborativního systému, který je určen pro praktickou podporu aplikací 3D geometrické modelování v humánní medicíně. Tento systém umožňuje nahrát CT/MR obrazová diagnostická data ve standardním formátu DICOM a připravené 3D modely tkání. Nad touto 3D scénou je možné prostřednictvím počítačové sítě realizovat vzdálené 3D konzultace mezi techniky a lékaři, teoreticky v rámci celého světa. Systém je koncipován jako třívrstvá klient-server architektura. Při iplementaci systému jsou maximálně využity existující komunikační standardy a ověřená Open Source řešení (WWW server, databáze, aplikační vrstva, klient atd.). Komunikace mezi klienty a serverem probíhá prostřednictvím protokolu HTTPS. Výsledky testování systému v klinické praxi v České republice a při testech v rámci celého světa (Evropa, Taiwan atd.) potvrzují, že vytvořený kolaborativní systém je bez větších problémů prakticky použitelný a přínosný.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Radek Barto{\v{n}} and P{\v{r}}emysl Kr{\v{s}}ek
	and Michal {\v{S}}pan{\v{e}}l and Miroslav
	{\v{S}}vub and V{\'{i}}t {\v{S}}tancl and
	Ji{\v{r}}{\'{i}} Va{\v{d}}ura},
   title = {Virtual Collaborative Environment for Radiological
	3D Consultations},
   pages = {50--54},
   booktitle = {5th Cairo International Biomechanical Engineering Conference},
   year = 2011,
   location = {Cairo, EG},
   ISBN = {978-1-4244-7169-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9447}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https