Článek ve sborníku konference

DRAHANSKÝ Martin a SEMERÁK Vojtěch. Rozpoznávání cílů v terči. In: Signal Processing and Multimedia 2010. Jeju Island: Springer Verlag, 2010, s. 30-34. ISBN 978-3-642-17640-1.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Recognition of Hits in a Target
Název (en):Recognition of Hits in a Target
Strany:30-34
Sborník:Signal Processing and Multimedia 2010
Konference:Security Technology 2010
Místo vydání:Jeju Island, KR
Rok:2010
ISBN:978-3-642-17640-1
DOI:10.1007/978-3-642-17641-8_5
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
detekce zásahu, OpenCV, digitální zpracování obrazu, počítačové vidění
Anotace
Tento článek popisuje dvě možnosti rozponávání zásáhů v terči. První z nich je založena na algoritmu odečítání obrazu (frame differencing) s použitím stabilzačního algoritmu pro eliminaci pohybů terče. Druhá matoda používá algoritmus pro vyplňování plochy (flood fill) s náhodně zvoleným počátečním bodem pro nalezení zásahu v cílové scéně.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Martin Drahansk{\'{y}} and Vojt{\v{e}}ch
	Semer{\'{a}}k},
  title = {Recognition of Hits in a Target},
  pages = {30--34},
  booktitle = {Signal Processing and Multimedia 2010},
  year = 2010,
  location = {Jeju Island, KR},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-17640-1},
  doi = {10.1007/978-3-642-17641-8_5},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9451}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https