Odborná monografie

RYCHLÝ Marek a ZENDULKA Jaroslav. Modelling of Component-Based Systems with Mobile Architecture. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4211-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Modelling of Component-Based Systems with Mobile Architecture
Název (cs):Modelování komponentových systémů s mobilní architekturou
Strany:139
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-214-4211-5
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
softwarová architektura, vývoj systémů založený na komponentách, komponentový systém, architektura orientovaná na služby, komponentový model, formální specifikace
Anotace
Kniha pojednává o modelování komponentových systémů a formálním popisu jejich chování. Řešení je založeno na vlastním komponentovém modelu, který je popsán meta-modelem, z logického pohledu, a popisem v pi-kalkulu, z procesního pohledu. Je ukázáno, že komponentový model pokrývá dynamické aspekty softwarových architektur včetně mobility jejich komponent. Dále je popsán způsob modelování chování v architekturách orientovaných na služby a přechod ke komponentovým systémům. Chování konkrétní architektury orientované na služby lze pak vyjádřit jako jediný proces v pi-kalkulu. V závěru knihy je navržené řešení ověřeno na případové studii prostředí pro testování kritických aplikací. Přínosem prezentovaného řešení je zejména zmíněná podpora dynamických architektur a integrace s architekturami orientovanými na služby.
BibTeX:
@BOOK{
   author = {Marek Rychl{\'{y}} and Jaroslav Zendulka},
   title = {Modelling of Component-Based Systems with Mobile
	Architecture},
   pages = 139,
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-4211-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9466}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https