Kniha

DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip a DOLEŽEL Michal a kol. Biometrie. Brno: Computer Press, s.r.o, 2011. ISBN 978-80-254-8979-6.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Biometrie
Název (en):Biometry
Strany:294
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2011
ISBN:978-80-254-8979-6
Vydavatel:Computer Press, s.r.o
Klíčová slova
Biometric systems, human recognition.
Anotace
Cílem této knihy je seznámit čtenáře se základními aspekty týkajícími se biometrických systémů, tedy takových systémů, jež umožňují automatizované rozpoznávání osob na základě jejich vzhledu či chování. Každý z nás je jedinečný - ať už jednotlivými částmi našeho těla či způsobem našeho chování. Tyto odlišnosti ve fyzickém či behaviorálním projevu pomáhají nejen nám lidem, ale i strojům, odlišit jednotlivce od sebe, tedy určit jejich totožnost. A právě tyto principy budou tvořit stěžejní část této knihy.
BibTeX:
@BOOK{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}} and Filip Ors{\'{a}}g and
	Michal Dole{\v{z}}el and et al.},
   title = {Biometrie},
   pages = 294,
   year = 2011,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Computer Press, s.r.o},
   edition = {1. vyd{\'{a}}n{\'{i}}},
   ISBN = {978-80-254-8979-6},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9468}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https