Článek ve sborníku konference

NOVOSAD Petr a ČEŠKA Milan. Unfoldings of Bounded Hybrid Petri Nets. In: Proceedings of the 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Universidad de Las Palmas de Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011, s. 334-335. ISBN 978-84-693-9560-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Unfoldings of Bounded Hybrid Petri Nets
Název (cs):Metoda rozvinutí pro omezené hybridní Petriho sítě
Strany:334-335
Sborník:Proceedings of the 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory
Konference:Thirteen International Conference On Computer Aided Systems Theory
Místo vydání:Universidad de Las Palmas de Canaria, ES
Rok:2011
ISBN:978-84-693-9560-8
Vydavatel:Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Klíčová slova
Unfoldings, hybrid Petri net
Anotace
Metoda rozvinutí pro spojité a hybridní Petriho sítě využívající částečného uspořádání výskytů přechodů v acyklickém orientovaném grafu zobrazuje potenciálně nekonečný stavový prostor pomocí konečného prefixu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Novosad and Milan {\v{C}}e{\v{s}}ka},
   title = {Unfoldings of Bounded Hybrid Petri Nets},
   pages = {334--335},
   booktitle = {Proceedings of the 13th International Conference on Computer
	Aided Systems Theory},
   year = 2011,
   location = {Universidad de Las Palmas de Canaria, ES},
   publisher = {The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria},
   ISBN = {978-84-693-9560-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9489}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216
Přepnout na https