Článek ve sborníku konference

VOGEL Ivan, ZEDEK František a OČENÁŠEK Pavel. Constructing Phylogenetic Trees Based on Intra-Group Analysis of Human Mitochondrial DNA. In: Human Interface and the Management of Information. Interacting with Information. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2011, s. 165-169. ISBN 978-3-642-21792-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Constructing Phylogenetic Trees Based on Intra-Group Analysis of Human Mitochondrial DNA
Název (cs):Konstrukce fylogenetických stromů na bázi vnitroskupinové analýzy lidské mitochondriální DNA
Strany:165-169
Sborník:Human Interface and the Management of Information. Interacting with Information
Konference:HCII 2011
Řada knih:LNCS 6771
Místo vydání:Berlin Heidelberg, DE
Rok:2011
ISBN:978-3-642-21792-0
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
intra-group analysis, substitution model, position-specific
clustering vector, mtDNA, population divergence, phylogenetic tree,
neighbor joining
Anotace
Článek popisuje modifikovaný algoritmus na tvorbu fylogenetických stromú na bázi vzdálenosti. Vstup algoritmu tvoří předdefinované klastry dat. Použit je aglomerativní přístup. Algoritmus obsahuje novou techniku na tvorbu distanční matice, aby mohl být úspěšně nasazen na analýzu předdefinovaných skupin lidské mitochondriální DNA.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ivan Vogel and Franti{\v{s}}ek Zedek and Pavel
	O{\v{c}}en{\'{a}}{\v{s}}ek},
  title = {Constructing Phylogenetic Trees Based on Intra-Group
	Analysis of Human Mitochondrial DNA},
  pages = {165--169},
  booktitle = {Human Interface and the Management of Information.
	Interacting with Information},
  series = {LNCS 6771},
  year = {2011},
  location = {Berlin Heidelberg, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-21792-0},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9494}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.158.52.166
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]