Článek v časopise

STRNADEL Josef. Návrh časově kritických systémů III: priorita úloh. Automa. 2011, roč. 2011, č. 2, s. 50-52. ISSN 1210-9592.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Návrh časově kritických systémů III: priorita úloh
Název (en):Design of Time-Critical Systems III: Task Priorities
Strany:50-52
Místo vydání:CZ
Rok:2011
Časopis:Automa, roč. 2011, č. 2, CZ
ISSN:1210-9592
URL:http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=42988 [HTML]
URL:http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/42988.pdf [PDF]
Klíčová slova
real time, task, periodic, priority, assignment, static, dynamic, rate monotonic, deadline monotonic, earlist deadline first, least laxity first, deadline, schedule, scheduler, preemption
Anotace
Způsob, jakým jsou jednotlivým úlohám v časově kritických systémech přiřazeny priority, má podstatný vliv na pořadí provádění těchto úloh, a tedy i na pořadí a doby poskytnutí odezev systému RT. Tento díl série článků na téma návrhu systémů RT je proto věnován základním mechanismům přiřazování priorit úlohám RT.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Josef Strnadel},
   title = {N{\'{a}}vrh {\v{c}}asov{\v{e}} kritick{\'{y}}ch
	syst{\'{e}}m{\r{u}} III: priorita {\'{u}}loh},
   pages = {50--52},
   journal = {Automa},
   volume = 2011,
 number = 2,
   year = 2011,
   ISSN = {1210-9592},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9495}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https