Článek v časopise

SMRČKA Aleš. Verification of Asynchronous and Parametrized Hardware Designs. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2010, roč. 2, č. 2, s. 60-69. ISSN 1338-1237. Dostupné z: http://acmbulletin.fiit.stuba.sk/vol2num2/smrcka.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Verification of Asynchronous and Parametrized Hardware Designs
Název (cs):Verifikace asynchronních a parametrických návrhů hardware
Strany:60-69
Místo vydání:SK
Rok:2010
URL:http://acmbulletin.fiit.stuba.sk/vol2num2/smrcka.pdf
Časopis:Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia, roč. 2, č. 2, Bratislava, SK
ISSN:1338-1237
URL:http://acmbulletin.fiit.stuba.sk/vol2num2/smrcka.pdf [PDF]
Klíčová slova
Formální verifikace, modelování návrhů hardware, křížení časových domén, parametrický návrh hardware, čítačové automaty.
Anotace
Článek prezentuje dva originální přístupy k formální verifikaci návrhů hardware. Konkrétně se věnujeme metodě model checking systémů s více hodinovými signály a verifikaci parametrických návrhů hardware.  Co se týče prvního přínosu, v práci jsou představeny čtyři metody, které jsou použity pro modelování křížení časových domén digitálního obvodu. Na modelech, které jsou získány navrhovaným způsobem, může být aplikován model checking obvyklým způsobem, přičemž problémy plynoucí ze synchronizace dat digitálního obvodu zůstávají pokryty. Čtyři navrhované metody se liší v přesnosti a v nárocích na formální verifikaci. Další přínos je založen na překladu parametrických návrhů hardware do čítačových automatů přičemž využívá současných úspěšných výsledků v oblasti jejich automatické formální verifikace.  Parametrický návrh hardware přeložen do čítačového automatu potom může být jednorázově verifikován pro všechny možné hodnoty parametrů.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Ale{\v{s}} Smr{\v{c}}ka},
   title = {Verification of Asynchronous and Parametrized
	Hardware Designs},
   pages = {60--69},
   journal = {Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM
	Slovakia},
   volume = 2,
 number = 2,
   year = 2010,
   ISSN = {1338-1237},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9499}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.48.224
Přepnout na https