Článek ve sborníku konference

BARTOŠ Pavel, KOTÁSEK Zdeněk a DOHNAL Jan. Decreasing Test Time by Scan Chain Reorganization. In: IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011, s. 371-374. ISBN 978-1-4244-9753-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Decreasing Test Time by Scan Chain Reorganization
Název (cs):Zkracování doby aplikace testu přeuspořádáním scan řetězce
Strany:371-374
Sborník:IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011
Konference:IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2011
Místo vydání:Cottbus, DE
Rok:2011
ISBN:978-1-4244-9753-9
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
scan chain, test, time, reordering, reorganization, physical, layout
Anotace
Příspěvek popisuje metodu optimalizace scan řetězce po fázi fyzického návrhu za účelem snížení doby aplikace testu. Princip metody je založen na eliminaci některých typů chyb a tím i počtu testovacích vektorů nutných pro jejich otestování. Metoda byla experimentálně ověřena na několika reálných obvodech, výsledky experimentů jsou v příspěvku uvedeny.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Barto{\v{s}} and Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek
	and Jan Dohnal},
   title = {Decreasing Test Time by Scan Chain Reorganization},
   pages = {371--374},
   booktitle = {IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and
	Systems DDECS'2011},
   year = 2011,
   location = {Cottbus, DE},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-4244-9753-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9556}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.173.11
Přepnout na https