Článek ve sborníku konference

DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. On the cascade realization of sparse logic functions. In: Euromicro Proceedings. Oulu: IEEE Computer Society, 2011, s. 21-28. ISBN 978-0-7695-4494-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On the cascade realization of sparse logic functions
Název (cs):Kaskádní realizace řídkých logických funkcí
Strany:21-28
Sborník:Euromicro Proceedings
Konference:14th Euromicro conference on Digital System Design
Místo vydání:Oulu, FI
Rok:2011
ISBN:978-0-7695-4494-6
Vydavatel:IEEE Computer Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconPID1855801.pdfDSD 2011 v Oulu316 KB2011-06-09 11:17:53
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Boolovské funkce, binární rozhodovací diagramy s více terminály MTBDD, kaskády vyhledávacích tabulek LUT,  prostoro-časová složitost
Anotace
Pro užitečnou třídu řídkých logických funkcí zadaných mintermy je studována reprezentace funkcí s více výstupy pomocí binárních rozhopdovacích diagramů s více terminály (MTBDDs). V článku jsou odvozeny horní meze šířky MTBDD, která určuje i rozměr vyhledávacích tabulek  (LUT) potřebných pro hw realizaci těchto funkcí při syntéze do FPGA. Získané hranice jsou zobecněním podobných známých hranic pro funkce s jedním výstupem. Nakonec je prezentován postup a nástroj jak optimálně mapovat MTBDD do kaskády LUT s ilustrací na řadě testovacích úloh. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {V{\'{a}}clav Dvo{\v{r}}{\'{a}}k and Petr
	Miku{\v{s}}ek},
   title = {On the cascade realization of sparse logic
	functions},
   pages = {21--28},
   booktitle = {Euromicro Proceedings},
   year = 2011,
   location = {Oulu, FI},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-0-7695-4494-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9562}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https