Článek v časopise

BOUAJJANI Ahmed, BOZGA Marius, HABERMEHL Peter, IOSIF Radu, MORO Pierre a VOJNAR Tomáš. Programs with Lists are Counter Automata. Formal Methods in System Design. Berlin: Springer Verlag, 2011, roč. 38, č. 2, s. 158-192. ISSN 0925-9856.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Programs with Lists are Counter Automata
Název (cs):Programy nad seznamy odpovídají automatům s čítači
Strany:158-192
Místo vydání:DE
Rok:2011
Časopis:Formal Methods in System Design, roč. 38, č. 2, Berlin, DE
ISSN:0925-9856
URL:http://www.springerlink.com/content/323xp67u84550134/ [HTML]
Klíčová slova
formal verification, model checking, programs with linked lists, counter automata, bisimulation
Anotace
Článek dokazuje, že programy nad jednosměrně vázanými seznamy jsou bisimilární s čítačovými automaty. Uvedený výsledek se dá využít k verifikaci jak bezpečnosti tak konečnosti běhu takových programů. Článek dále ukazuje, že programy nad seznamy s daty, nad kterými je definována relace uspořádání, lze efektivně simulovat čítačovými automaty.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Ahmed Bouajjani and Marius Bozga and Peter
	Habermehl and Radu Iosif and Pierre Moro and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {Programs with Lists are Counter Automata},
   pages = {158--192},
   journal = {Formal Methods in System Design},
   volume = 38,
 number = 2,
   year = 2011,
   ISSN = {0925-9856},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9565}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.173.11
Přepnout na https