Článek ve sborníku konference

MEDUNA Alexander, VRÁBEL Lukáš a ZEMEK Petr. On Nondeterminism in Programmed Grammars. In: 13th International Conference on Automata and Formal Languages. Debrecen: Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, 2011, s. 316-328. ISBN 978-615-5097-19-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Nondeterminism in Programmed Grammars
Název (cs):O nedeterminismu v programovaných gramatikách
Strany:316-328
Sborník:13th International Conference on Automata and Formal Languages
Konference:13th International Conference on Automata and Formal Languages
Místo vydání:Debrecen, HU
Rok:2011
ISBN:978-615-5097-19-5
Vydavatel:Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences
Klíčová slova
Formální jazyky, programované gramatiky, nedeterminismus, generativní síla
Anotace
V článku je studován vliv nedeterminismu na generativní sílu programovaných gramatik. Je ukázáno, že pro každou programovanou gramatiku existuje ekvivalentní programovaná gramatika, kde pouze jediné pravidlo má více než jednoho následníka. Je ustavena nekonečná hierarchie jazykových tříd vyplývající z počtu následníků pravidel. V závěru článku jsou formulovány otevřené problémy.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Alexander Meduna and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Vr{\'{a}}bel and Petr Zemek},
   title = {On Nondeterminism in Programmed Grammars},
   pages = {316--328},
   booktitle = {13th International Conference on Automata and Formal
	Languages},
   year = 2011,
   location = {Debrecen, HU},
   publisher = {Computer and Automation Research Institute, Hungarian
	Academy of Sciences},
   ISBN = {978-615-5097-19-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9566}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https