Článek v časopise

HORÁČEK Jan a ZBOŘIL František. Secured Agent Platform for Wireless Sensor Networks. Lecture Notes in Computer Science. 2011, roč. 2011, č. 4, s. 476-485. ISBN 978-3-642-20038-0. ISSN 0302-9743.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Secured Agent Platform for Wireless Sensor Networks
Název (cs):Bezpečná agentní platforma pro bezdrátové senzorové sítě
Strany:476-485
Kniha:Intelligent Information and Database Systems, part 1
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2011
ISBN:978-3-642-20038-0
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, roč. 2011, č. 4, DE
ISSN:0302-9743
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
mobile agents, security, distributed networking, wireless sensor network, WSN, ALLL, microcontroller
Anotace
Práce popisuje bezpečnostní problémy v bezdrátových senzorových sítích, především z pohledu zabezpečení mobilních agentních kódů uvnitř senzorových uzlů. V textu je také ukázán návrh nových zabezpečených uzlů, které zajístí především správnou interpretaci mobilních agentů.
Abstrakt
Wireless sensor networks (WSN) are designed for usage in a wide range of applications where large amount of sensor nodes do some observation for a quite long time period. Although today applications of WSN are based rather on active messages then on active mobile codes we study security issues when mobile codes (agents) are used there. Securing such codes then means to assure their integrity, confi dentiality and also their proper interpretation. On the other hands the hosting devices must be also protected from misbehaviour of malicious agents. In this text we present how we are making agents for the WSN and also how we protect these agents against some possible risks.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Jan Hor{\'{a}}{\v{c}}ek and Franti{\v{s}}ek
	Zbo{\v{r}}il},
  title = {Secured Agent Platform for Wireless Sensor
	Networks},
  pages = {476--485},
  booktitle = {Intelligent Information and Database Systems, part 1},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
  volume = 2011,
 number = 4,
  year = 2011,
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-20038-0},
  ISSN = {0302-9743},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9568}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.173.11
Přepnout na https