Článek v časopise

STRNADEL Josef. Návrh časově kritických systémů IV: realizace prostředky RTOS. Automa. 2011, roč. 2011, č. 4, s. 58-60. ISSN 1210-9592.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Návrh časově kritických systémů IV: realizace prostředky RTOS
Název (en):Design of Time-Critical Systems IV: realization by the means of an RTOS
Strany:58-60
Místo vydání:CZ
Rok:2011
Časopis:Automa, roč. 2011, č. 4, CZ
ISSN:1210-9592
URL:http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=43433 [HTML]
URL:http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/43433.pdf [PDF]
Klíčová slova
real time, operating system, timed automaton, specification, verification, task, task delay, task create, communication, message box, schedule
Anotace
V článku je demonstrován vztah mezi formální specifikací RT systému, jeho modelem pomocí množiny RT úloh a jeho realizací prostředky RTOS. Článek uzavírá čtyřdílný seriál zabývající se principy návrhu časově kritických systémů.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Josef Strnadel},
   title = {N{\'{a}}vrh {\v{c}}asov{\v{e}} kritick{\'{y}}ch
	syst{\'{e}}m{\r{u}} IV: realizace prost{\v{r}}edky
	RTOS},
   pages = {58--60},
   journal = {Automa},
   volume = 2011,
 number = 4,
   year = 2011,
   ISSN = {1210-9592},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9569}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https