Článek v časopise

DE Silva Gayan, RYŠAVÝ Ondřej, MATOUŠEK Petr a ŠVÉDA Miroslav. On Formal Reachability Analysis in Networks with Dynamic Behavior. Telecommunication Systems. New York: Springer US, 2013, roč. 52, č. 2, s. 919-929. ISSN 1018-4864. Dostupné z: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11235-011-9585-2
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Formal Reachability Analysis in Networks with Dynamic Behavior
Název (cs):Formální analýza dosažitelnosti služeb v počítačových sítích
Strany:919-929
Místo vydání:US
Rok:2013
URL:http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11235-011-9585-2
Časopis:Telecommunication Systems, roč. 52, č. 2, New York, US
ISSN:1018-4864
URL:http://dx.doi.org/10.1007/s11235-011-9585-2 [PDF]
Klíčová slova
Formal modeling and analysis, Network service reachability, Dynamic routing, Configuration validation
Anotace
Aplikace formálních metod pro zjišťování chyb v síťové konfiguraci umožnuje nalezení možných problémů a predikci chování sítě. V tomto příspěvku je definována metoda, která umožňuje efektivním způsobem ověřovat dosažitelnost síťových služeb v sítích s dynamickým směrováním. Stavy sítě jsou agregovány na základě aktivních směrovacích cest což umožňuje ověřovat vlastnosti pro celou síť, bez nutnosti explicitní kontroly v každém jejím stavu.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Gayan Silva De and Ond{\v{r}}ej Ry{\v{s}}av{\'{y}}
	and Petr Matou{\v{s}}ek and Miroslav
	{\v{S}}v{\'{e}}da},
   title = {On Formal Reachability Analysis in Networks with
	Dynamic Behavior},
   pages = {919--929},
   journal = {Telecommunication Systems},
   volume = 52,
 number = 2,
   year = 2013,
   ISSN = {1018-4864},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9578}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https