Článek v časopise

PODERMAŃSKI Tomáš a GRÉGR Matěj. IPv6 Mýty a skutečnost, díl V. - Zjednodušené hlavičky. Lupa.cz. Praha: Internet Info s.r.o, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 6. ISSN 1213-0702.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:IPv6 Mýty a skutečnost, díl V. - Zjednodušené hlavičky
Název (en):IPv6 Myths and reality, part V. - Extensions headers
Strany:6
Místo vydání:CZ
Rok:2011
Časopis:Lupa.cz, roč. 2011, č. 1, Praha, CZ
ISSN:1213-0702
URL:http://www.lupa.cz/clanky/ipv6-myty-a-skutecnost-dil-v-zjednodusene-hlavicky/ [HTML]
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconlupa-20110310.pdfIPv6 Mýty a skutečnost, díl V. - Zjednodušené hlavičky256 KB2011-05-03 15:52:05
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
IPv6, extension headers
Anotace
Jedním z požadavků na protokol IPv6 bylo výrazné zjednodušení hlaviček IP protokolu. Snahou bylo eliminovat co nejvíce položek, a v maximální míře tak usnadnit práci směrovačům. Dalším požadavkem bylo zavedení mechanizmu umožňujícího budoucí rozšiřování protokolu o další vlastnosti. Tento článek shrnuje dosavadní zkušenosti s rozšiřenými hlavičkami.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Poderma{\'{n}}ski and Mat{\v{e}}j
	Gr{\'{e}}gr},
   title = {IPv6 M{\'{y}}ty a skute{\v{c}}nost, d{\'{i}}l V. -
	Zjednodu{\v{s}}en{\'{e}} hlavi{\v{c}}ky},
   pages = {6},
   journal = {Lupa.cz},
   volume = {2011},
   number = {1},
   year = {2011},
   ISSN = {1213-0702},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9607}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.118.247
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]