Článek v časopise

PODERMAŃSKI Tomáš a GRÉGR Matěj. IPv6 Mýty a skutečnost, díl VI. - Bezpečnostní mechanizmy. Lupa.cz. Praha: Internet Info s.r.o, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 6. ISSN 1213-0702.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:IPv6 Mýty a skutečnost, díl VI. - Bezpečnostní mechanizmy
Název (en):IPv6 Myths and reality, part VI. - IPv6 Security
Strany:6
Místo vydání:CZ
Rok:2011
Časopis:Lupa.cz, roč. 2011, č. 1, Praha, CZ
ISSN:1213-0702
URL:http://www.lupa.cz/clanky/ipv6-myty-a-skutecnost-dil-vi-bezpecnostni-mechanizmy/ [HTML]
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconlupa-20110317.pdfIPv6 Mýty a skutečnost, díl VI. - Bezpečnostní mechanizmy147 KB2011-05-03 16:16:49
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
IPv6, security, common attacks
Anotace
Bezpečnost počítačových sítí, společně s jejích rostoucí důležitostí, jistě nenechává nikoho chladným. Přináší protokol budoucího Internetu nějaká bezpečnostní vylepšení oproti IPv4, anebo je se potřeba obávat nových bezpečnostních rizik? Článek popisuje současné bezpečností problémy při nasazení protokolu IPv6.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Poderma{\'{n}}ski and Mat{\v{e}}j
	Gr{\'{e}}gr},
   title = {IPv6 M{\'{y}}ty a skute{\v{c}}nost, d{\'{i}}l VI. -
	Bezpe{\v{c}}nostn{\'{i}} mechanizmy},
   pages = {6},
   journal = {Lupa.cz},
   volume = {2011},
   number = {1},
   year = {2011},
   ISSN = {1213-0702},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9608}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.158.52.166
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]