Článek ve sborníku konference

OČENÁŠEK Pavel a TRCHALÍK Roman. Approaches to the Security and Payment Protocols Design: State of the Art. In: International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES. Dubrovnik: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 1-4. ISBN 978-953-7138-21-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Approaches to the Security and Payment Protocols Design: State of the Art
Název (cs):Přístupy pro návrh bezpečnostních a platebních protokolů: aktuální stav
Strany:1-4
Sborník:International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES
Konference:33rd International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES
Místo vydání:Dubrovnik, HR
Rok:2011
ISBN:978-953-7138-21-9
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
Protocol, design, analytic approach, automation.
Anotace
Tento článek popisuje aktuální stav přístupů pro návrh bezpečnostních a platebních protokolů. Předkládá přehled analytických návrhových metod a pokračuje přístupy, které se používají pro automatizaci návrhu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel O{\v{c}}en{\'{a}}{\v{s}}ek and Roman
	Trchal{\'{i}}k},
   title = {Approaches to the Security and Payment Protocols
	Design: State of the Art},
   pages = {1--4},
   booktitle = {International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY
	INTERFACES},
   year = 2011,
   location = {Dubrovnik, HR},
   publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
   ISBN = {978-953-7138-21-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9626}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https