Příručka

EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Ak.r. 2011/2012. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Ak.r. 2011/2012
Název (en):Degree Programs at the Faculty of Information Technology: IT - Information Technology, Ac.Y. 2011/2012
Strany:78
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2011
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
studium na Fakultě informačních technologií VUT v Brně, bakalářský studijní program IT-BC-3, navazující magisterský studijní program IT-MGR-2
Anotace
Informační materiál v přehledné formě podává vysvětlení o studijním plánu v bakalářském studijním programu IT-BC-3. Je podána stručná informace o navazujícím magisterském studijním programu IT-MGR-2. Příručka je připravena pro studenty, kteří zahájí bakalářské studium v září 2011. Příručka bude zdarma poskytována studijním poradcům ze středních škol na veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS 2011 na podzim 2011.
Určeno pro vnitřní využití.
BibTeX:
@MANUAL{
   author = {Milo{\v{s}} Eysselt},
   title = {Studijn{\'{i}} programy na Fakult{\v{e}}
	informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}: IT -
	Informa{\v{c}}n{\'{i}} technologie, Ak.r.
	2011/2012},
   pages = 78,
   year = 2011,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9641}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https