Článek ve sborníku konference

PUŠ Viktor. Packet Classification Algorithms. In: Počítačové architektury a diagnostika. Stará Lesná: Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2011, s. 157-162. ISBN 978-80-227-3552-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Packet Classification Algorithms
Název (cs):Algoritmy klasifikace paketů
Strany:157-162
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2011, PAD 2011
Místo vydání:Stará Lesná, SK
Rok:2011
ISBN:978-80-227-3552-0
Vydavatel:Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Klíčová slova
Packet Classification, FPGA, Optimization
Anotace
Se zrychlováním sítí rostou také požadavky na hardwarovou akceleraci v ASIC nebo FPGA. Současné algoritmy implementované v hardware mohou dosahovat gigabitových rychlostí, ale trpí velikostí paměti. Článek prezentuje tři algoritmy klasifikace paketů s potenciálem pro akceleraci v ASIC nebo FPGA se zachováním nízkých paměťových nároků.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Viktor Pu{\v{s}}},
   title = {Packet Classification Algorithms},
   pages = {157--162},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika},
   year = {2011},
   location = {Star{\'{a}} Lesn{\'{a}}, SK},
   publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Information
	Technology, Slovak University of Technology in Bratislava},
   ISBN = {978-80-227-3552-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9650}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.153.135.60
Přepnout na https