Článek ve sborníku konference

BARTOŠ Pavel. Metody reorganizace řetězce scan. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2011, s. 97-102. ISBN 978-80-227-3552-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Metody optimalizace propojení scan řetězce
Název (en):Scan Chain Reorganization Methods
Strany:97-102
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2011
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2011, PAD 2011
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2011
ISBN:978-80-227-3552-0
Vydavatel:Vydavateľstvo STU
Klíčová slova
scan chain, test time, diagnostics, optimization, reorganization, reordering
Anotace
Článek popisuje dvě metody umožňující zkrácení doby aplikace testu na obvod. Je popsána metoda snižující počet poruch typu bridging fault a tím i počet testovacích vektorů a dále je uvedena metoda zkracující dobu aplikace testu při testování analogových částí smíšených obvodů. V závěru článku jsou představeny cíle disertační a práce a jsou shrnuty výsledky.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Barto{\v{s}}},
   title = {Metody optimalizace propojen{\'{i}} scan
	{\v{r}}et{\v{e}}zce},
   pages = {97--102},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2011},
   year = {2011},
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Vydavate{\'{l}}stvo STU},
   ISBN = {978-80-227-3552-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9651}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.237.249.90
Přepnout na https