Článek v časopise

PODERMAŃSKI Tomáš a VESELÝ Vladimír. IPv6 Mýty a skutečnost, díl VII. - Podpora Multicast a anycast provozu. Lupa.cz. Praha: Internet Info s.r.o, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 10. ISSN 1213-0702.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:IPv6 Mýty a skutečnost, díl VII. - Podpora Multicast a anycast provozu
Název (en):IPv6 Myths and reality, part VII. - Multicast and anycast support
Strany:10
Místo vydání:CZ
Rok:2011
Časopis:Lupa.cz, roč. 2011, č. 1, Praha, CZ
ISSN:1213-0702
URL:http://www.lupa.cz/clanky/ipv6-myty-a-skutecnost-dil-vii-podpora-multicast-a-anycast-provozu/ [HTML]
Klíčová slova
IPv6, multicast, anycast, multicast group, MLD
Anotace
Podpora multicastu v protokolu IPv6 v mnoha ohledech kopíruje principy multicastu z protokolu IPv4. Dostatečná velikost adresy ovšem umožnila integrovat některá vylepšení. V dnešním dílu se podíváme detailněji na možnosti multicastu v protokolu IPv6
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Poderma{\'{n}}ski and
	Vladim{\'{i}}r Vesel{\'{y}}},
   title = {IPv6 M{\'{y}}ty a skute{\v{c}}nost, d{\'{i}}l VII.
	- Podpora Multicast a anycast provozu},
   pages = {10},
   journal = {Lupa.cz},
   volume = {2011},
   number = {1},
   year = {2011},
   ISSN = {1213-0702},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9667}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.226.36.60
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]