Článek ve sborníku konference

MALINKA Kamil, HANÁČEK Petr a TRZOS Michal. Evaluation of Biometric Authentication Based on Visual Evoked Potentials. In: Proceedings 45th International Carnahan Conference on Security Technology. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 13-19. ISBN 978-1-4577-0901-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evaluation of Biometric Authentication Based on Visual Evoked Potentials
Název (cs):Zhodnocení biometrické autentizace založené na vizuálně evokovaných potenciálech
Strany:13-19
Sborník:Proceedings 45th International Carnahan Conference on Security Technology
Konference:45th IEEE INTERNATIONAL CARNAHAN CONFERENCE ON SECURITY TECHNOLOGY
Místo vydání:Piscataway, US
Rok:2011
ISBN:978-1-4577-0901-2
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
biometrics, authentication, behavioural patterns, unconditional reflexes, visual evoked potentials
Anotace
Tento článek se zabývá biometrickou autentizací. Předkládáme analýzy využitelnosti přístupu výzva-odpověď spolu s kandidátem vhodným pro tento přístup - visuálně evokované potenciály (VEP). Prezentujeme jejich fyziologické vlastnosti a rozpoznávací schopnost. Navrhli a implementovali jsme metody pokrývající všechny fáze potřebné pro zpracování VEP jako biometrické charakteristiky. Tyto metody jsme otestovali nad databází vzorků a posali jejich účinnost.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Kamil Malinka and Petr Han{\'{a}}{\v{c}}ek and
	Michal Trzos},
   title = {Evaluation of Biometric Authentication Based on
	Visual Evoked Potentials},
   pages = {13--19},
   booktitle = {Proceedings 45th International Carnahan Conference on
	Security Technology},
   year = 2011,
   location = {Piscataway, US},
   publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
   ISBN = {978-1-4577-0901-2},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9689}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https