Článek ve sborníku konference

KOMBRINK Stefan a MIKOLOV Tomáš. Recurrent Neural Network Language Modeling Applied to the Brno AMI/AMIDA 2009 Meeting Recognizer Setup. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 527-531. ISBN 978-80-214-4273-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Recurrent Neural Network Language Modeling Applied to the Brno AMI/AMIDA 2009 Meeting Recognizer Setup
Název (cs):Jazykové modelování založené na rekurentních neuronových sítích aplikované na Brno AMI/AMIDA 2009 setup pro rozpoznávání meetingů
Strany:527-531
Sborník:Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011
Konference:Student EEICT 2011
Řada knih:Volume 3
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2011
ISBN:978-80-214-4273-3
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2011/kombrink_eeict2011_volume3_527.pdf [PDF]
Klíčová slova
automatické rozpoznávání řeči, jazykové modelování, rekurentní neuronové sítě
Anotace
Článek pojednává o jazykovém modelování, které je založené na rekurentních neuronových sítích a aplikované na Brno AMI/AMIDA 2009 setup pro rozpoznávání meetingů.
Abstrakt
In this paper we use recurrent neural network (RNN) based language models to improve our 2009 English meeting recognizer originated from the AMI/AMIDA project, which to date was the most advanced speech recognition setup of the Speech@FIT. On the baseline setup using the original language models we decrease word error rate (WER) from 20.3% to 19.1%. When language models in the system are replaced by models trained on a tiny subset of the original language model data, WER drops from 22.2% to 20.4%. Adding data sampled from two RNN models for language model training improves the overall system, yielding the performance of the original baseline (20.2%).
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Stefan Kombrink and Tom{\'{a}}{\v{s}} Mikolov},
  title = {Recurrent Neural Network Language Modeling Applied
	to the Brno AMI/AMIDA 2009 Meeting Recognizer
	Setup},
  pages = {527--531},
  booktitle = {Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011},
  series = {Volume 3},
  year = 2011,
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {Brno University of Technology},
  ISBN = {978-80-214-4273-3},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9691}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https