Článek v časopise

HANÁČEK Petr a JURNEČKA Peter. Využitie grafických kariet na útoky silou. DSM Data Security Management. 2011, roč. 15, č. 2, s. 10-13. ISSN 1211-8737.
Jazyk publikace:slovenština
Název publikace:Využitie grafických kariet na útoky silou
Název (cs):Využití grafických karet na útoky silou
Název (en):Use of grahics cards for brute force attacks
Strany:10-13
Místo vydání:CZ
Rok:2011
Časopis:DSM Data Security Management, roč. 15, č. 2, CZ
ISSN:1211-8737
Klíčová slova
GPGPU, brute force attacks, security, cryptography
Anotace
Článek se zabývá útoky silou na kryptografické algoritmy, uvádí jejich přehled a ukazuje možnosti jejich akcelerace pomocí grafických karet. V první části článek poskytuje krátký úvod do architektury současných grafických karet. Ve svém jádře pak rozebírá akceleraci symetrických šifer, asymetrických šifer a hashovacích funkci. Nakonec podává krátký přehled a porovnání nejznámějších historických útoků silou na kryptografické algoritmy.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Petr Han{\'{a}}{\v{c}}ek and Peter Jurne{\v{c}}ka},
   title = {Vyu{\v{z}}itie grafick{\'{y}}ch kariet na
	{\'{u}}toky silou},
   pages = {10--13},
   journal = {DSM Data Security Management},
   volume = 15,
 number = 2,
   year = 2011,
   ISSN = {1211-8737},
   language = {sk},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9693}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.205.176.100
Přepnout na https