Článek v časopise

KŘIVKA Zbyněk a MASOPUST Tomáš. Cooperating Distributed Grammar Systems with Random Context Grammars as Components. Acta Cybernetica. 2011, roč. 20, č. 2, s. 269-283. ISSN 0324-721X.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Cooperating Distributed Grammar Systems with Random Context Grammars as Components
Název (cs):Kooperující distribuované gramatické systémy s komponentami ve formě gramatik s nahodilým kontextem
Strany:269-283
Místo vydání:US
Rok:2011
Časopis:Acta Cybernetica, roč. 20, č. 2, US
ISSN:0324-721X
URL:http://www.inf.u-szeged.hu/actacybernetica/edb/vol20n2/starten.xml [HTML]
Klíčová slova
Kooperující distribuovaný gramatický systém, gramatika s nahodilým kontextem, gramatika s levě-nahodilým kontextem
Anotace
V tomto článku diskutujeme kooperující distribuované gramatické systémy, jejichž komponenty jsou varianty gramatiky s nahodilým kontextem. Nabízíme přehled známých výsledků a otevřených problémů. Hlavní část dokazuje výsledky nové.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Zbyn{\v{e}}k K{\v{r}}ivka and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Masopust},
   title = {Cooperating Distributed Grammar Systems with
	Random Context Grammars as Components},
   pages = {269--283},
   journal = {Acta Cybernetica},
   volume = 20,
 number = 2,
   year = 2011,
   ISSN = {0324-721X},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9701}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https