Článek ve sborníku konference

ĎURFINA Lukáš, KŘOUSTEK Jakub, ZEMEK Petr, KOLÁŘ Dušan, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a MEDUNA Alexander. Design of a Retargetable Decompiler for a Static Platform-Independent Malware Analysis. In: 7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masarykova universita, 2011, s. 114-114. ISBN 978-80-214-4305-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Design of a Retargetable Decompiler for a Static Platform-Independent Malware Analysis
Název (cs):Návrh rekonfigurovatelného dekompilátoru pro statickou, platformě nezávislou analýzu škodlivého kódu
Strany:114-114
Sborník:7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Konference:MEMICS'11 -- 7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2011
ISBN:978-80-214-4305-1
Vydavatel:Masarykova universita
Klíčová slova
dekompilace, reverzní inženýrství, malware, LLVM, Lissom, ISAC
Anotace
Článek popisuje koncept rekonfigurovatelného zpětného překladače (dekompilátoru) z binární formy do vyššího programovacího jazyka. Tento nástroj může být použit pro statickou, platformě nezávislou analýzu malware. Pro realizaci rekonfigurovatelného dekompilátoru jsou použity dvě hlavní komponenty - jazyk pro popis architektur ISAC a překladač LLVM. Výsledky ukazují, že navržené řešení dosahuje vysoká kvality výsledného kódu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} {\v{D}}urfina and Jakub
	K{\v{r}}oustek and Petr Zemek and Du{\v{s}}an
	Kol{\'{a}}{\v{r}} and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Hru{\v{s}}ka and Karel Masa{\v{r}}{\'{i}}k and
	Alexander Meduna},
   title = {Design of a Retargetable Decompiler for a Static
	Platform-Independent Malware Analysis},
   pages = {114--114},
   booktitle = {7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering
	Methods in Computer Science},
   year = 2011,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Masaryk University},
   ISBN = {978-80-214-4305-1},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9732}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https