Článek ve sborníku konference

ŠÁTEK Václav, KUNOVSKÝ Jiří a KOPŘIVA Jan. Advanced Stiff Systems Detection. In: Proceedings of the Eleventh International Scientific Conference on Informatics. Rožňava: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2011, s. 208-212. ISBN 978-80-89284-94-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Advanced Stiff Systems Detection
Název (cs):Pokročilá detekce tuhých systémů
Strany:208-212
Sborník:Proceedings of the Eleventh International Scientific Conference on Informatics
Konference:Informatics 2011 - 11th International Scientific Conference on Informatics
Místo vydání:Rožňava, SK
Rok:2011
ISBN:978-80-89284-94-8
Vydavatel:Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Klíčová slova
Stiff systems, Taylor series terms, Modern Taylor Series Method, TKSL
Anotace
Článek se zabývá možnostmi detekce Tuhých systémů pomocí explicitní Taylorovy řady. Dále je ukázána možnost řešení Tuhých systémů s využitím víceslovní aritmetiky a implicitní Taylorovy metody s rekurentním výpočtem členů a Newtonovou iterační metodou.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {V{\'{a}}clav {\v{S}}{\'{a}}tek and
	Ji{\v{r}}{\'{i}} Kunovsk{\'{y}} and Jan
	Kop{\v{r}}iva},
   title = {Advanced Stiff Systems Detection},
   pages = {208--212},
   booktitle = {Proceedings of the Eleventh International Scientific
	Conference on Informatics},
   year = 2011,
   location = {Ro{\v{z}}{\v{n}}ava, SK},
   publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Informatics,
	University of Technology Ko{\v{s}}ice},
   ISBN = {978-80-89284-94-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9746}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4
Přepnout na https