Článek ve sborníku konference

GRÉZL František, KARAFIÁT Martin a JANDA Miloš. Study of Probabilistic and Bottle-Neck Features in Multilingual Environment. In: Proceedings of ASRU 2011. Hilton Waikoloa Village, Big Island, Hawaii: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 359-364. ISBN 978-1-4673-0366-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Study of Probabilistic and Bottle-Neck Features in Multilingual Environment
Název (cs):Studie Pravděpodobnostních a Bottle-neck Parametrů v Multi-jazykovém Prostředí
Strany:359-364
Sborník:Proceedings of ASRU 2011
Konference:IEEE 2011 Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding
Místo vydání:Hilton Waikoloa Village, Big Island, Hawaii, US
Rok:2011
ISBN:978-1-4673-0366-8
Vydavatel:IEEE Signal Processing Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2011/grezl_asru2011_00359.pdf [PDF]
Klíčová slova
Neural networks, multilingual apeech recognition, Botle-Neck features, probabilistic features
Anotace
Publikace studuje vlastnosti příznaků získaných pomocí neuronových sítí v multi-jazykových rozpoznávacích systémech. Neuronové sítě jsou trénovány na určitých datech a tak je zajímavé sledovat, jak se tyto příznaky budou chovat pro data pocházející z jiného jazyka.
Abstrakt
This study is focused on the performance of Probabilistic and Bottle-Neck features on different language than they were trained for. It is shown, that such porting is possible and that the features are still competitive to PLP features. Further, several combination techniques are evaluated. The performance of combined features is close to the best performing system. Finally, bigger NNs were trained on large data from different domain. The resulting features outperformed previously trained systems and combination with them further improved the system performance.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Franti{\v{s}}ek Gr{\'{e}}zl and Martin
	Karafi{\'{a}}t and Milo{\v{s}} Janda},
   title = {Study of Probabilistic and Bottle-Neck Features in
	Multilingual Environment},
   pages = {359--364},
   booktitle = {Proceedings of ASRU 2011},
   year = 2011,
   location = {Hilton Waikoloa Village, Big Island, Hawaii, US},
   publisher = {IEEE Signal Processing Society},
   ISBN = {978-1-4673-0366-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9764}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https