Článek ve sborníku konference

SCHWARZ Josef a POSPÍCHAL Petr. Optimizing Code For Graphics Processing Units. In: Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 79-84. ISBN 978-80-227-3552-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Optimizing Code For Graphics Processing Units
Název (cs):Optimalizace kódu pro grafické čipy
Strany:79-84
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2011
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2011, PAD 2011
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2011
ISBN:978-80-227-3552-0
Vydavatel:Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Klíčová slova
GPU, CUDA, Speedup, OpenCL
Anotace
Grafické čipy jsou vhodné pro akcelerování výpočtu mnoha vědeckých úloh. Vzniklo několik vysokoúrovňových jazyků pro popis GPU výpočtu, jako je CUDA nebo OpenCL a technologie GPU se rapidně zlepšuje. Tento článek prezentuje metody pro optimalizaci kódu pro obecné výpočty na grafických čipech (GPGPU). Architektura GPU je stručně nastíněna společně s experimenty vedoucími na shrnutí faktorů, které nejvíce ovlivňují dosaženou výkonnost. Článek je zakončen směřováním tézí dizertační práce. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Josef Schwarz and Petr Posp{\'{i}}chal},
   title = {Optimizing Code For Graphics Processing Units},
   pages = {79--84},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2011},
   year = 2011,
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Slovak University of Technology in Bratislava},
   ISBN = {978-80-227-3552-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9765}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.205.176.100
Přepnout na https