Článek ve sborníku konference

KADLČEK Filip. Platforma pro akceleraci obrazových klasifikátorů. In: Počítačové architektury & diagnostika 2011. Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011, s. 32-37. ISBN 978-80-227-3552-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Platforma pro akceleraci obrazových klasifikátorů
Název (en):Platform for accelerating image classifiers
Strany:32-37
Sborník:Počítačové architektury & diagnostika 2011
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2011, PAD 2011
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2011
ISBN:978-80-227-3552-0
Vydavatel:Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Klíčová slova
AdaBoost, Local Binary Pattern, FPGA
Anotace
V článku jsou navrhnuty dvě techniky návrhu platformy pro akceleraci obrazových klasifikátorů a jsou naznačeny techniky pro optimalizaci LBP příznaků pro obvody FPGA.
Abstrakt
V článku je představen základní koncept práce, která se zaměřuje na návrh platformy pro akceleraci obrazových klasifikátorů. V úvodu je krátce popsána vybraná metoda pro klasifikaci (AdaBoost) a komponenty ze kterých se skládá. Jsou představeny dvě hlavní techniky pro akceleraci klasifikátorů. První z metod se zaměřuje na akceleraci v software a druhá uvažuje akceleraci za použití hardware. V závěru práce je uveden další z cílů práce, kterým je návrh nových tvarů příznaků pro LBP klasifikátory. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Filip Kadl{\v{c}}ek},
   title = {Platforma pro akceleraci obrazov{\'{y}}ch
	klasifik{\'{a}}tor{\r{u}}},
   pages = {32--37},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika 2011},
   year = {2011},
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Faculty of Informatics and Information Technology Slovak
	University of Technology in Bratislava},
   ISBN = {978-80-227-3552-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9768}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.162.151.77
Přepnout na https