Článek ve sborníku konference

DRAHOŠOVÁ Michaela. Symbolická regrese s užitím kartézského genetického programování. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011, s. 347-349. ISBN 978-80-214-4272-6.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Symbolic Regression Using Cartesian Genetic Programming
Název (en):Symbolic Regression Using Cartesian Genetic Programming
Strany:347-349
Sborník:Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011
Konference:Student EEICT 2011
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2011
ISBN:978-80-214-4272-6
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
URL:http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2011/sbornik/02-Magisterske%20projekty/11-Inteligentni%20systemy/08-xsikul06.pdf [PDF]
Klíčová slova
symbolic regression, cartesian genetic programming
Anotace
Symbolická regrese je úloha identifikace matematického popisu skryté závislosti experimentálně získaných dat. Symbolická regrese je úzce spjata se základními úlohami strojového učení. Tato práce se zabývá symbolickou regresí a jejím řešením založeném na principu kartézského genetického programování. Kartézské genetické programování je evolucí inspirovaná metoda strojového učení, která automaticky generuje celé programy v určitém programovacím jazyce reprezentované orientovaným acyklickým grafem. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michaela Draho{\v{s}}ov{\'{a}}},
   title = {Symbolic Regression Using Cartesian Genetic
	Programming},
   pages = {347--349},
   booktitle = {Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011},
   year = 2011,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-4272-6},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9769}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https