Článek ve sborníku konference

POSPÍCHAL Petr, SCHWARZ Josef a JAROŠ Jiří. Acceleration of grammatical evolution using graphics processing units: computational intelligence on consumer games and graphics hardware. In: Proceedings of the 2011 GECCO conference companion on Genetic and evolutionary computation. New York: Association for Computing Machinery, 2011, s. 431-439. ISBN 978-1-4503-0690-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Acceleration of grammatical evolution using graphics processing units: computational intelligence on consumer games and graphics hardware
Název (cs):Akcelerace gramatické evoluce s použitím grafických čipů
Strany:431-439
Sborník:Proceedings of the 2011 GECCO conference companion on Genetic and evolutionary computation
Konference:Genetic and Evolutionary Computations Conference 2011
Místo vydání:New York, US
Rok:2011
ISBN:978-1-4503-0690-4
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Klíčová slova
CUDA, gramatická evoluce, grafické čipy, CPU, GPGPU, zrychlení, symbolická regrese
Anotace
Několik článků již ukázalo, že symbolická regrese je vhodná pro analýzu dat a predikci ve finančních trzích. Gramatická evoluce a na gramatice založené genetické programování byly úspěšně aplikovány při řešení mnoha problémů včetně symbolické regrese. Nicméně, často je nutno vynaložit značné výpočetní prostředky k výpočtu vhodnosti daného řešení, což může limitovat oblast použití a/nebo provedené experimenty. 
Tento článek se zabývá možnosti použít klasické grafické karty pro akceleraci gramatické evoluce řešící symbolickou regresi. 
Jsou diskutovány detaily optimalizace kódu na GPU a je analyzován NVCC kompilátor. Navrhujeme efektivní mapování algoritmu na CUDA platformě s respektováním omezení GPU, jako jsou úzké hrdlo PCI-express sběrnice a transakce do hlavní paměti.
Toto je první případ, kdy byla gramatická evoluce akcelerována na GPU. Porovnáváme implementace běžící na CPU Core i7 a GPU GTX 480 spolu s knihovnou implementovanou v javě, GEVA. 
Výsledky ukazují, že náš algoritmus poskytuje stejně kvalitní řešení a je vhodný pro větší počet regresních bodů, kde dosáhl zrychlení až 39x při porovnání se sekvenčním CPU kódem napsaným v C. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Posp{\'{i}}chal and Josef Schwarz and
	Ji{\v{r}}{\'{i}} Jaro{\v{s}}},
   title = {Acceleration of grammatical evolution using
	graphics processing units: computational
	intelligence on consumer games and graphics
	hardware},
   pages = {431--439},
   booktitle = {Proceedings of the 2011 GECCO conference companion on
	Genetic and evolutionary computation},
   year = 2011,
   location = {New York, US},
   publisher = {Association for Computing Machinery},
   ISBN = {978-1-4503-0690-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9791}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https