Článek ve sborníku konference

KAŠTIL Jan. Vysokorychlostní vyhledávání regulárních výrazů. In: Počítačové architektury a diagnostika. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2011, s. 163-168. ISBN 978-80-227-3552-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Vysokorychlostní vyhledávání regulárních výrazů
Název (en):Fast Regular expression matching
Strany:163-168
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2011, PAD 2011
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2011
ISBN:978-80-227-3552-0
Vydavatel:Vydavateľstvo STU
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconpad2011.pdf140 KB2012-02-07 10:28:01
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
regular expression, finite automaton,IDS,FPGA, Perfect hashing, highspeed networks
Anotace
Práce popisuje architekturu jednotky pro rychlé vyhledávání regulárních výrazů v moderních počítačových sítích. Navržená jednotka je schopná pracovat na propustnostech do 10Gbps, v závislosti na množství dostupné paměti. Představená implementace využívá perfektní hashování pro efektivní využití dostupné paměti. Jednotka podporuje možnost zmenšení potřebné paměti zavedením malého množství chyb. Datovou strukturu jednotky je možno umístit přímo do paměti na čipu nebo do externí paměti. V případě využití externí paměti jednotka maskuje latenci paměti paralelním zpracováním většího množství síťových toků. Přepnutí mezi toky nezanáší do vyhledávání žádné zpoždění. Experimenty s hardwarovou jednotkou ukázaly, že využití logických zdrojů čipu a frekvence jednotky nejsou závislé na množství a struktuře vyhledávaných regulárních výrazů.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jan Ka{\v{s}}til},
   title = {Vysokorychlostn{\'{i}}
	vyhled{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}}
	regul{\'{a}}rn{\'{i}}ch v{\'{y}}raz{\r{u}}},
   pages = {163--168},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika},
   year = {2011},
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Vydavate{\'{l}}stvo STU},
   ISBN = {978-80-227-3552-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9801}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.92.28.84
Přepnout na https