Článek ve sborníku konference

OTRUSINA Lubomír a SMRŽ Pavel. Finding Indicators of Epidemiological Events by Analyzing Messages from Twitter and Other Social Media. In: 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management workshop proceedings by ACM. Glasgow: Association for Computing Machinery, 2011, s. 4. ISBN 978-1-4503-0950-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Finding Indicators of Epidemiological Events by Analyzing Messages from Twitter and Other Social Media
Název (cs):Hledání indikátorů epidemiologických událostí na Twitteru a dalších sociálních sítí
Strany:4
Sborník:20th ACM Conference on Information and Knowledge Management workshop proceedings by ACM
Konference:ACM Conference on Information and Knowledge Management
Místo vydání:Glasgow, GB
Rok:2011
ISBN:978-1-4503-0950-9
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Klíčová slova
social media analysis, Twitter messages, public-health events
Anotace
Tento článek se zabývá časnou detekcí epidemiologických událostí pomocí zpracování textů z Twitteru a dalších sociálních sítí. Prezentujeme systém, který zpracovává v reálném čase proudy dat z Twitteru, blogů a diskuzních fór, automaticky jekategorizuje podle různých kritérií a extrahuje z nich potenciálně relevantní data. Speciální pozornost byla věnována analýze dat z Twitteru. V této práci jsou také popsány překážky, na které se při zpracování takových dat často naráží.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Lubom{\'{i}}r Otrusina and Pavel Smr{\v{z}}},
   title = {Finding Indicators of Epidemiological Events by
	Analyzing Messages from Twitter and Other Social
	Media},
   pages = 4,
   booktitle = {20th ACM Conference on Information and Knowledge Management
	workshop proceedings by ACM},
   year = 2011,
   location = {Glasgow, GB},
   publisher = {Association for Computing Machinery},
   ISBN = {978-1-4503-0950-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9810}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https