Článek v časopise

KAČIC Matej a HANÁČEK Petr. WPA2: Útoky z vnútra siete. DSM Data Security Management. 2011, roč. 15, č. 4, s. 30-33. ISSN 1211-8737.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:WPA2: Útoky z vnútra siete
Název (en):WPA2: Insider Attack
Název (sk):WPA2: Útoky z vnútra siete
Strany:30-33
Místo vydání:CZ
Rok:2011
Časopis:DSM Data Security Management, roč. 15, č. 4, CZ
ISSN:1211-8737
Klíčová slova
Wifi, bezpečnosť, WPA2, hole 196, ARP spoofing
Anotace
Článek se zaobírá problematikou bezpečnosti wifi sítí z jejich vnitra. Podrobně popisuje zranitelnost šifrovacího klíče používaného pro všesměrovou komunikaci a následně představuje důsledky této zranitelnosti v podobě možných útoků.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Matej Ka{\v{c}}ic and Petr Han{\'{a}}{\v{c}}ek},
   title = {WPA2: {\'{U}}toky z vn{\'{u}}tra siete},
   pages = {30--33},
   journal = {DSM Data Security Management},
   volume = 15,
 number = 4,
   year = 2011,
   ISSN = {1211-8737},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9814}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https