Článek ve sborníku konference

PODERMAŃSKI Tomáš. IPv6 - bezpečnostní hrozby (aneb IPSec to srovná). In: Sborník příspěvků z 38. konference EurOpen.CZ, 8.-11. května 2011. Plzeň: Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2011, s. 37-50. ISBN 978-80-86583-21-1.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:IPv6 - bezpečnostní hrozby (aneb IPSec to srovná)
Název (en):IPv6 - security threads (IPSec "solves" it)
Strany:37-50
Sborník:Sborník příspěvků z 38. konference EurOpen.CZ, 8.-11. května 2011
Konference:49. konference EurOpen.CZ
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2011
ISBN:978-80-86583-21-1
Vydavatel:Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ
URL:http://europen.cz/konference [HTML]
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconeo-1-11.pdf964 KB2011-11-22 10:18:13
icon2011-ipv6-sec-europen.ppt1,83 MB2011-11-22 10:16:13
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
IPv6, security, first hop security, DHCP, DHCPv6
Anotace
Již v prvotních návrzích protokolu IPv6 bylo řešení otázky bezpečnosti stanoveno jako jeden z klíčových cílů. Požadavky kladené na bezpečnost sítí se však během 15 let vývoje protokolu IPv6 výrazně změnily. Tyto změny se ovšem do návrhů nového protokolu příliš nepromítly a IPv6 dnes přináší zcela nové bezpečnostní hrozby. Ty navíc mnohdy mají přesah do stávající IPv4 infrastruktury. Společně s rostoucím množstvím IPv6 zařízení v sítích začínají být otázky bezpečnosti IPv6 stále více aktuální. Cílem přednášky je poukázat na některá bezpečnostní rizika, která s sebou zavádění IPv6 přináší a naznačit možné způsoby jejich řešení.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Poderma{\'{n}}ski},
   title = {IPv6 - bezpe{\v{c}}nostn{\'{i}} hrozby (aneb IPSec to
	srovn{\'{a}})},
   pages = {37--50},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}} z 38.
	konference EurOpen.CZ, 8.-11. kv{\v{e}}tna 2011},
   year = {2011},
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {Czech Open Systems User's Group},
   ISBN = {978-80-86583-21-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9816}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.92.163.105
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]