Článek ve sborníku konference

FIEDOR Jan, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk a VOJNAR Tomáš. A Uniform Classification of Common Concurrency Errors. In: Proceedings of the 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Universidad de Las Palmas de Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011, s. 326-327. ISBN 978-84-693-9560-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Uniform Classification of Common Concurrency Errors
Název (cs):Klasifikace častých chyb v paralelních programech
Strany:326-327
Sborník:Proceedings of the 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory
Konference:Thirteen International Conference On Computer Aided Systems Theory
Místo vydání:Universidad de Las Palmas de Canaria, ES
Rok:2011
ISBN:978-84-693-9560-8
Vydavatel:Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Klíčová slova
concurrency error, multi-threaded, detection techniques
Anotace
V poslední době získávají vícevláknové programy na popularitě a přináší s sebou i více chyb v synchronizaci vláken. Mnoho prací popisujících detekci těchto chyb bylo publikováno v posledních letech. Mnoho z nich definuje detekované chyby pomocí konstrukcí, které se hodí pro dané detekční techniky. Tento způsob popisu ale překvapivě často vedl k nepřesným až zavádějícím definicím těchto chyb. Tento článek si klade za cíl správně definovat jednotlivé chyby v synchronizaci současných vícevláknových programů, zejména těch napsaných v jazyce Java, a také poskytnout přehled existujících technik pro jejich detekci.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jan Fiedor and Bohuslav K{\v{r}}ena and
	Zden{\v{e}}k Letko and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {A Uniform Classification of Common Concurrency
	Errors},
   pages = {326--327},
   booktitle = {Proceedings of the 13th International Conference on Computer
	Aided Systems Theory},
   year = 2011,
   location = {Universidad de Las Palmas de Canaria, ES},
   publisher = {The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria},
   ISBN = {978-84-693-9560-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9821}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.205.176.100
Přepnout na https