Článek ve sborníku konference

DUDKA Kamil, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. An Easy to Use Infrastructure for Building Static Analysis Tools. In: Proceedings of the 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Universidad de Las Palmas de Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011, s. 328-329. ISBN 978-84-693-9560-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:An Easy to Use Infrastructure for Building Static Analysis Tools
Název (cs):Snadno použitelná infrastruktura pro výstavbu nástrojů na statickou analýzu
Strany:328-329
Sborník:Proceedings of the 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory
Konference:Thirteen International Conference On Computer Aided Systems Theory
Místo vydání:Universidad de Las Palmas de Canaria, ES
Rok:2011
ISBN:978-84-693-9560-8
Vydavatel:Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Klíčová slova
gcc, plug-in, Code Listener, static analysis
Anotace
Práce se zabývá návrhem a implementací snadno použitelné infrastruktury pro výstavbu nástrojů na statickou analýzu. Tato infrastruktura poskytuje abstrakční vrstvu, nazvanou Code Listener, nad existujícími překladači zdrojového kódu, jako např. GCC nebo Sparse. Infrastruktura je distribuována jako C++ knihovna, která může být použita pro vytváření nástrojů na statickou analýzu ve formě GCC zásuvných modulů. Rozhraní, které je vystaveno nástrojům na statickou analýzu, je však zcela nezávislé na GCC, což umožňuje portovat tyto nástroje na jiné překladače zdrojového kódu bez toho, že by bylo potřeba cokoliv měnit v nástrojích samotných. V práci popisujeme klíčové prvky návrhu infrastruktury a stručně uvádíme rozhraní pro programování nástrojů na statickou analýzu. Infrastruktura je aktuálně používána výzkumnými prototypy Predator a Forester, které implementují pokročilé analýzy tvaru datových struktur, a které mají za cíl pracovat nad reálným průmyslovým kódem.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Kamil Dudka and Petr Peringer and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {An Easy to Use Infrastructure for Building Static
	Analysis Tools},
   pages = {328--329},
   booktitle = {Proceedings of the 13th International Conference on Computer
	Aided Systems Theory},
   year = 2011,
   location = {Universidad de Las Palmas de Canaria, ES},
   publisher = {The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria},
   ISBN = {978-84-693-9560-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9822}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216
Přepnout na https