Článek ve sborníku konference

DVOŘÁK Václav. On the Complexity and Optimization of Branching Programs for Decision Diagram Machines. In: Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2012. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2012, s. 84-89. ISBN 978-3-902823-21-2. ISSN 1474-6670.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On the Complexity and Optimization of Branching Programs for Decision Diagram Machines
Název (cs):O složitosti a optimalizaci větvících programů pro stroje DDM
Strany:84-89
Sborník: Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2012
Konference:11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2012
ISBN:978-3-902823-21-2
Časopis:IFAC-PapersOnLine, roč. 2012, č. 11, Laxenburg, AT
ISSN:1474-6670
Vydavatel:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
Boolean functions, Multi-Terminal Binary Decision Diagrams (MTBDDs), branching programs, MTBDD complexity, Decision Diagram Machines (DDMs)
Anotace
Decision Diagram Machines (DDMs) jsou speciální procesory, které vyhodnocují rozhodovací diagramy. V článku jsou zaprvé odvozeny horní meze ceny multi-terminálových binárních rozhodovacích diagramů (MTBDDs) pro řídké logické funkce s více výstupy. Na základě těchto mezí můžeme odhadnout velikost programů s větvením běžících na různých DDMs. Zadruhé je provedena optimalizace heterogenních programů s větvením, ve které se hledá časo-orostorový kompromis mezi velikostí paměti potřebné pro program s větvením a dobou jeho zpracování. Jako případová studie jsou nalezeny optimální architektury programů s větvením pro množinu testovacích úloh. Kromě DDMs múže být stejná technika použita také pro mikrokontroléry s podporou více-místného větvení, na nichž běží  vestavěné firmware s častými logickými výpočty. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {V{\'{a}}clav Dvo{\v{r}}{\'{a}}k},
  title = {On the Complexity and Optimization of Branching
	Programs for Decision Diagram Machines},
  pages = {84--89},
  booktitle = { Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2012},
  journal = {IFAC-PapersOnLine},
  volume = 2012,
 number = 11,
  year = 2012,
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT},
  ISBN = {978-3-902823-21-2},
  ISSN = {1474-6670},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9828}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.173.11
Přepnout na https