Technická zpráva

POLČÁK Libor, KRAMOLIŠ Petr, KAJAN Michal a MARTÍNEK Tomáš. Architektura systému pro zákonné odposlechy. FIT-TR-2011-008, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Architektura systému pro zákonné odposlechy
Strany:25
Místo vydání:FIT-TR-2011-008, Brno, CZ
Rok:2011
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconli.pdf850 KB2012-01-09 12:06:07
^ Vybrat vše
S vybranými:
Abstrakt
Tato technická zpráva popisuje návrh architektury prototypu
systému pro sběr dat pro zákonné odposlechy vyvíjeného v rámci projektu Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace. Tento prototyp dále slouží jako základní prostředí pro vývoj nových technik dynamické identifikace uživatele v prostředí IPv6 sítí, pro sběr dat a vývoj nových metod v oblasti rekonstrukce a vizualizace zachyceného provozu a také jako základní testovací prostředí pro vývoj mikro-sondy a vysokorychlostní sondy. Součástí zprávy je podrobný popis architektury navrhovaného systému a způsob komunikace mezi jednotlivými bloky. Zdůrazněny jsou problémy, které bylo potřeba při návrhu zohlednit, včetně způsobů jejich řešení. Zvláštní pozornost je věnována problematice dynamické identifikace cíle v prostředí IP sítí a návrhu architektury bloku IRI-IIF, který je za tuto funkci v systému pro sběr dat pro zákonné odposlechy zodpovědný.

BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Libor Pol{\v{c}}{\'{a}}k and Petr Kramoli{\v{s}}
	and Michal Kajan and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Mart{\'{i}}nek},
   title = {Architektura syst{\'{e}}mu pro z{\'{a}}konn{\'{e}}
	odposlechy},
   pages = {25},
   year = {2011},
   location = {FIT-TR-2011-008, Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9829}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.203.245.76
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]