Článek v časopise

PODERMAŃSKI Tomáš. Je libo IPv6 na přepínačích HP ProCurve ?. Lupa.cz. Praha: Internet Info s.r.o, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 5. ISSN 1213-0702.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Je libo IPv6 na přepínačích HP ProCurve ?
Název (en):What about IPv6 on HP ProCurve switches ?
Strany:5
Místo vydání:CZ
Rok:2010
Časopis:Lupa.cz, roč. 2010, č. 1, Praha, CZ
ISSN:1213-0702
URL:http://www.lupa.cz/clanky/je-libo-ipv6-na-prepinacich-hp-procurve/ [HTML]
URL:http://ipv6.vutbr.cz/article/ipv6-configuration-on-hp-procurve-switches/ [HTML]
Klíčová slova
IPv6, autokonfigurace, DHCPv6, OSPFv3, ACL
Anotace
Uvolněním nového firmware pro přepínače HP Procurve dosáhl jejich výrobce plnohodnotné podpory IPv6. Jak implementace funguje a lze ji nasadit v běžných sítích?
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Poderma{\'{n}}ski},
   title = {Je libo IPv6 na p{\v{r}}ep{\'{i}}na{\v{c}}{\'{i}}ch HP
	ProCurve ?},
   pages = {5},
   journal = {Lupa.cz},
   volume = {2010},
   number = {1},
   year = {2010},
   ISSN = {1213-0702},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9838}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.166.207.223
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]