Technická zpráva

GRÉGR Matěj, PODERMAŃSKI Tomáš, ŠOLTÉS Miroslav a ŽÁDNÍK Martin. Design of Data Retention System in IPv6 network. FIT-TR-2011-07, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Design of Data Retention System in IPv6 network
Název (cs):Architektura systému záznamů o telekomunikačním provozu v síti IPv6
Strany:20
Místo vydání:FIT-TR-2011-07, Brno, CZ
Rok:2011
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconTR-DR-2011.pdf3,41 MB2011-12-11 22:21:25
^ Vybrat vše
S vybranými:
Abstrakt
Monitorování dat a uchování dat jsou nezbytné úkony pro správu sítě a řešení problémů. Je očekáváno, že síť a poskytované služby budou fungovat zcela spolehlivě. Z toho důvodu administrátoři často shromažďují informace o probíhajícím provozu v podobě IP flow záznamů, které využívají k odhalení potenciálních nebezpečných činností. Tyto mohou být v rozporu s definovanou politikou užití sítě, ale také ke splnění zákonných požadavků na poskytování údajů o elektronické komunikaci. Z toho důvodu je nezbytný neje sběr dat o provozu, ale také sledování identity uživatelů. V protokolu IPv6 je unikátní identifikace uživatele dost problematická oproti IPv4 prostředí. Tato zpráva popisuje návrh systém pro uchovávání údajů s možností identifikace uživatele v IPv6. Navržené řešení předpokládá rozšíření záznamů o tocíh informacemi získanými z dalších síťových zařízení pomocí protokolu SNMP a informací z Radius serverů. Systém byl úspěšně nasazen v síti VUT v Brně.

BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Mat{\v{e}}j Gr{\'{e}}gr and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Poderma{\'{n}}ski and Miroslav {\v{S}}olt{\'{e}}s and Martin
	{\v{Z}}{\'{a}}dn{\'{i}}k},
   title = {Design of Data Retention System in IPv6 network},
   pages = {20},
   year = {2011},
   location = {FIT-TR-2011-07, Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9840}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.158.52.166
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]