Článek ve sborníku konference

FIEDOR Jan a MAZUREK Jiří. The Evaluation of the Entropy of Decision Makers' Preferences in Ordinal Consensus Ranking Problem. In: Proceedings of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011. Praha 4: Professional Publishing, 2011, s. 157-162. ISBN 978-80-7431-059-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:The Evaluation of the Entropy of Decision Makers' Preferences in Ordinal Consensus Ranking Problem
Název (cs):Výpočet entropie preferencí rozhodovatelů v problému s ordinálním hodnocením alternativ
Strany:157-162
Sborník:Proceedings of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011
Konference:29th International Conference on Mathematical Methods in Economics
Místo vydání:Praha 4, CZ
Rok:2011
ISBN:978-80-7431-059-1
Vydavatel:Professional Publishing
Klíčová slova
entropy, group decision analysis, ordinal consensus ranking problem, preferences, uncertainty
Anotace
Cílem tohoto článku je zavést Shannonovu entropii a relativní entropii do problému s ordinálním hodnocením alternativ (OCRP problému) jako míru neurčitosti preferencí v rámci skupiny rozhodovatelů. Existence rešení OCRP problému kriticky závisí na výchozích rozhodnutích rozhodovatelů: seřazení n objektů od prvního do n-tého. Pokud jsou tato seřazení značně odlišná, je entropie (neurčitost) asociovaná s preferencemi rozhodovatelů vysoká a dosažení jednoznačného řešení v rámci skupiny je nepravděpodobné. Avšak pokud jsou seřazení rozhodovatelů podobná, entropie je malá a získání řešení je mnohem více pravděpodobné. Tento článek zkoumá na několika příkladech závislost mezi relativní entropií preferencí rozhodovatelů a jednotností řešení napříč čtyřmi klasickými metodami pro řešení OCRP problému. Tato závislost je dále experimentálně ověřena a naše výsledky ukazují, že existuje negativní závislost mezi relativní entropií a jednotností řešení napříč metodami, tedy čím vyšší je relativní entropie, tím nižší je jednodnost řešení napříč metodami. Otázkou zůstává, zda lze obecně najít teoretickou závislost spojující entropii a existenci řešení (nebo jednotnost řešení napříč metodami) OCRP problému.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jan Fiedor and Ji{\v{r}}{\'{i}} Mazurek},
   title = {The Evaluation of the Entropy of Decision Makers'
	Preferences in Ordinal Consensus Ranking Problem},
   pages = {157--162},
   booktitle = {Proceedings of the 29th International Conference on
	Mathematical Methods in Economics 2011},
   year = 2011,
   location = {Praha 4, CZ},
   publisher = {Professional Publishing},
   ISBN = {978-80-7431-059-1},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9846}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237
Přepnout na https